VEKOP-7.3.6-17-2018-00012

Projekt címe "Jót s jól! Ebben áll a nagy titok" - magasabb fokú képzettség lehetőségének megteremtése a Burattino Iskolában

Támogatás összege (Ft) 29 802 030
A projekt megvalósításának kezdete 2018.05.01. - 2021.03.31. (2020.12.31.)

A Burattino Egyesület a Széchenyi 2020 - program keretében sikerrel pályázott második esély iskola programjával, "Játszd újra tiszta lappal" címmel. Iskolánk alapítása óta fogad olyan diákokat, akik az állami oktatásból valamilyen oknál fogva kiestek vagy várhatóan ki fognak esni és ezért új helyüket keresik. A Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon - küldetése olyan modell működtetése és fejlesztése, ahol a gyerekek "kinőhetik" hátrányaikat.
A programot öt partnerünkkel együttműködve hajtottuk végre.

  A program fő célkitűzései:

 • A tanulmányi eredmény javulása. 
 • Évfolyamismétlés elkerülése. 
 • Egyéni fejlesztésben résztvevő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók száma- az iskolázottság növelése, halmozottan hátrányos helyzetű , ill. hátrányos helyzetű diákok továbbtanulási esélyeinek biztosítása
 • Hiányzás mérséklése
 • Szülőkkel való partneri viszony erősítése
 • A fiatalok (és családjaik) szemléletváltása, modern, rugalmas gondolkodás, életmódváltás segítése, - tanulási motiváció kialakítása illetve javítása.
 • A sikeres érettségi után minél több diákunk továbbtanuljon, és a megszerzett szakma és/ vagy felsősokú végzettség birtokában képes legyen a munkaerő piaci versenyben megállni a helyét.
 • Legalább egy idegen nyelv elsajátítása
 • Hogy tanulóink képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, a társadalom építő felnőttjeivé váljanak.
 • Az egyéni tanulói igényekre fókuszáló pedagógiai programunk továbbfejlesztése

Ezek a célok harmonikusan illeszkednek a pályázati felhívásban megjelölt célokhoz. A "Lépj egy fokkal feljebb" felhívás minden eleme lehetőséget jelent a Burattino program továbbfejlesztésére. Anyagi forrásokat biztosít olyan pedagógiai innovációra, mely források hiányában nem valósulhatna meg.

Hosszú távú társadalmi célok: A társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésetársadalmi mobilitás növelése. Az oktatás hátránykompenzáló hatásának erősítéseA regionális különbségek kiegyenlítéseAz oktatásban részt vevők módszertani kultúrájának erősítéseÖsszefoglalva: Célunk, hogy a felnőttekben és a gyermekekben tudatossá váljon, hogy a saját életük minden területéhez szükséges kompetenciákat maguknak kell megszerezniük. Tudatossá váljon bennük, hogy ezek elérésére képesek. Ehhez szükséges: az iskolarendszerben való bennmaradás, iskolai tanulmányok időben és eredményességben megfelelő elvégzése, a lehető legmagasabb iskolai végzettség megszerzése.