Alapítók, Kuratórium tagjai

Az Iskola és az Alapítvány alapítói:

Mezei Katalin
Vég Katalin
Divald Tamás
Benza Béla
Kuratórium elnöke:    Molnár László
A kuratórium tagjai:
Dr Trencsényi László
Béki Gabriella
Pándi László
Horváth Gyula
A kuratóriumi tagság megszűnhet felmentéssel, visszahívással, lemondással, elhalálozással. Amennyiben valamelyik tag lemond, a megmaradt tagok kötelesek e tényről az alapítókat értesíteni, akik új tagot jelölnek ki....