A Burattino Iskola küldetése, története

A Burattino Alapítvány 1991-es indulásakor egy olyan iskolát hozott létre, amelyben diákjai családias hangulatban, kis létszámú osztályokban, biztonságban élhetik mindennapjaikat. Iskolánkban kizárólag rászoruló gyermekekkel foglalkozunk, természetesen tandíjmentesen. Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyteremtést, hiszünk abban, hogy a hátrányok kinőhetőek, és hogy mindenki tehetséges valamiben. A Burattino Iskolánkban jelenleg 400 diák tanul. Iskolánk 1991. márciusában 4 évfolyamon 60 tanulóval kezdte meg működését a helyi önkormányzat által biztosított bölcsőde épületében. Az ezt követő években felmenő rendszerben először 8 évfolyamos általános iskolává bővültünk, majd 2000-ben elindult első középiskolás osztályunk. Az iskolába való felvétel fő szempontja akkor és a mai napig is a rászorultság. A Burattino munkájának meghatározó eleme a humanitásra, szociális érzékenységre, a másság elfogadására, toleranciára nevelés - elsősorban személyes példaadással. Ennek feltétele egy olyan derűs miliő, ahol a gyerekek otthon érezhetik magukat. Olyan személyes kapcsolatot alakítunk ki diákjainkkal, ahol bármilyen problémával bizalommal fordulhatnak bármelyikünkhöz. Így tudjuk biztosítani számukra azt az egyéni bánásmódot, amely megalapozza a hatékony pedagógiai munkát. Ez az iskola minden dolgozójától fokozott odafordulást igényel, de csak így alakíthatjuk ki, vagy őrizhetjük meg a gyerekek iskolával, pedagógusokkal, tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjét. A pedagógiai gyakorlat során törekszünk a módszertani sokszínűségre, közel állnak hozzánk a kooperatív technikák, a drámapedagógia módszerei és a projekt pedagógia. A burattinos gyakorlat meghatározó elemei az iskolán kívüli programok: színház, koncert, kiállítás, kirándulás, biciklizés, korcsolyázás vagy bármi más, ami élmény, és kizökkent minket a tanórai keretek közül. Célunk, hogy tanulóink képesek legyenek az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, kiemelten fontosnak tartjuk legalább egy idegen nyelv elsajátítását illetve az informatika korszerű ismeretét. A Burás hangulat, az egyéni bánásmód, a pedagógiai módszerek sokfélesége mind hozzásegítik diákjainkat, hogy leküzdhessék szociokulturális hátrányaikat, és kiegyensúlyozott, érett személyiséggé váljanak. Büszkék vagyunk arra, hogy a nálunk végzett diákok túlnyomó többsége megállta helyét más iskolákban vagy munkahelyeken, és hogy hosszú évek után is kötődik a Burához. Folyamatos fejlesztéssel és pedagógiai innovációval reményeink szerint hatékonyan szolgáljuk a rászoruló gyermekek - és egyben a magyar oktatás - ügyét.