VEKOP-7.3.5-17-2017-00002 -  Játszd újra tiszta lappal - második esély program a Burattino Iskolában   

Elnyert támogatás: 38 700 228
Megvalósítás: 2018.08.01.- 2020.09.30.
A Burattino Iskola a Széchenyi 2020 - program keretében sikerrel pályázott második esély iskola programjával, "Játszd újra tiszta lappal" címmel. Iskolánk alapítása óta fogad olyan diákokat, akik az állami oktatásból valamilyen oknál fogva kiestek vagy várhatóan ki fognak esni és ezért új helyüket keresik.
A Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon - küldetése olyan modell
működtetése és fejlesztése, ahol a gyerekek "kinőhetik" hátrányaikat.
A mostani pályázatunk célja az iskolázottság növelése, a fiatalok (és családjaik) szemléletváltása, modern, rugalmas gondolkodás, életmódváltás segítése, tanulási motiváció kialakítása illetve javítása.
Célunk, hogy a részt vevő 32 tanuló mindegyike befejezze aktuális évfolyamát ill. nyolc fő sikeres érettségi vizsgát tegyen. Az oktatási folyamatot nagymértékben segíti majd, hogy olyan tanárok tanítanak, akik személyiségüknél fogva is közel állnak a gyerekekhez. A mentorálás a Második esély program kiemelt eleme: hidat kell építeni a problémák sokaságával küzdő fiatalember és az intézmény közé, hogy a leghatékonyabb segítséget tudjuk megadni a közoktatás rendszerébe visszakerülőknek.
A program során törekszünk a módszertani sokszínűségre, közel állnak hozzánk a kooperatív technikák, a drámapedagógia módszerei és a projekt pedagógia. A program meghatározó elemei az iskolán kívüli programok: színház, koncert, kiállítás, táborozás, ami kizökkent minket a tanórai keretek közül a hatékonyság növelése érdekében.
A programot öt partnerünkkel együttműködve hajtjuk végre.