VEKOP - 7.3.5. -17 - 2017 - 00002

A pályázat 2020. december 29-én - a tervezett pályázati időszakot 3 hónappal meghosszabbítva - lezárult.

Cím: Játszd újra tiszta lappal - második esély program a Burattino Iskolában   

Elnyert támogatás: 38 700 228
Megvalósítás: 2018.08.01. - 2020.12.29. (2020.09.30.)
A Burattino Iskola a Széchenyi 2020 - program keretében sikerrel pályázott második esély iskola programjával, "Játszd újra tiszta lappal" címmel. Iskolánk alapítása óta fogad olyan diákokat, akik az állami oktatásból valamilyen oknál fogva kiestek vagy várhatóan ki fognak esni és ezért új helyüket keresik.
A Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon - küldetése olyan modell működtetése és fejlesztése, ahol a gyerekek "kinőhetik" hátrányaikat.
A mostani pályázatunk célja volt az iskolázottság növelése, a fiatalok (és családjaik) szemléletváltása, modern, rugalmas gondolkodás, életmódváltás segítése, tanulási motiváció kialakítása illetve javítása.
Célunk volt továbbá, hogy a részt vevő 32 tanuló mindegyike befejezze aktuális évfolyamát ill. nyolc fő sikeres érettségi vizsgát tegyen. Az oktatási folyamatot nagymértékben segítette, hogy olyan tanárok tanítanak, akik személyiségüknél fogva is közel állnak a gyerekekhez. A mentorálás a Második esély program kiemelt eleme volt. Hidat épített a problémák sokaságával küzdő fiatalember és az intézmény közé, hogy a leghatékonyabb segítséget tudjuk megadni a közoktatás rendszerébe visszakerülőknek.
A program során törekedtünk a módszertani sokszínűségre, alkalmaztuk a kooperatív technikákat, a drámapedagógia módszereket és a projekt pedagógiát. A program meghatározó elemei az iskolán kívüli programok voltak: színház, koncert, kiállítás, táborozás, ami kizökkent minket a tanórai keretek közül a hatékonyság növelése érdekében.
A programot öt partnerünkkel együttműködve hajtottuk végre.