Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány  
Elnök: Molnár László    Adószám: 19020745-1-43    E-mail: info@burattino.hu

Számlaszám: 11721026-20237158

Alapítványunk legfontosabb célja a Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon támogatása, a Burattino-modell pedagógiai módszereinek terjesztése. Célunk az iskolába járó diákok hátrányainak kompenzálása, iskolai lemorzsolódásuk minimalizálása, társadalmi mobilitásuk, integrációjuk elősegítése. A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 1990. áprilisában jött létre és 2015-ig a Burattino Iskola fenntartója volt.
A Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány tevékenységét, gazdálkodását öt tagú Kuratórium irányítja. A kuratórium legfontosabb feladatai: dönt az alapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök felhasználásáról; ellenőrzi az alapítvány gazdálkodását; dönt az alapítvány iskolájában tanuló diákok részére ösztöndíjak, jutalom, tanulmányutak odaítéléséről.