SMÖA-2012-0088 Svájci Alap Esélyegyenlőségi program 

IA projekt hosszú távú célja a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, halmozottan hátrányos helyzetű, a roma kisebbséghez tartozó gyermekek integrációja, társadalmi beilleszkedésük segítése. Mindez segíti a munkaerőpiaci jobb szereplést, a magasabb iskolázottság elérését.

A hosszú távú - stratégiai- célok megvalósulása érdekében közvetlen célokat is megfogalmaztunk. Amennyiben ezek elérését eredményesnek ítéljük, úgy a hosszú távú céljaink megvalósulása felé is jelentős lépéseket tettünk. A közvetlen céljaink megvalósulását az értékelések és mérések bizonyítják, a stratégiai célok alakulását 10 -15 éves időtartamban nehéz előre látni. A társadalmi folyamatok pozitív irányú fejlődését remélhetőleg érzékelni fogjuk, elsősorban szűkebb környezetünkben.
Rövid távú célok: a programok, tevékenységek végrehajtása, a pedagógiai munka sikerességének biztosítása. Jelen projektünk minden tevékenysége a HHH-s gyerekek iskolai sikerességét szolgálja, hogy kinőhessék hátrányaikat és ezt a mintát adják tovább a következő nemzedéknek. Eddigi és tervezett tevékenységeink egymásra épülnek, és egységet alkotnak. A Burattino Iskola fő módszere az egyéni törődés és tanulási motiváció, a derűs, családias légkör .
A beszámolási időszakban terveinket megvalósítottuk, a tervezett célokat elértük. A bevont tanulókkal a tervezett programok megvalósultak. A programokban tervezett tevékenységek változatosak, a gyerekek személyiségfejlődését, neveltségét, értelmi fejlődését szolgálták. A mentori tevékenység révén kialakultak a személyes kötődések.
Mérések: szülők körében előzetes felmérés készült a helyzetükről, körülményeikről, problémáikról. Interjúk készültek a gyerekek osztályfőnökeivel a gyerekek viselkedéséről, problémáiról, személyiségfejlődéséről, a szülőkkel való kapcsolatukról és egyéb társas kapcsolataikról.