The Starbucks Foundation

Ensuring student success and opportunities for disadvantaged children    -  10/01/2022 - 06/30/2023

Integration of multiple disadvantageous and gipsy children to mainstream secondary school, helping to keep them in the education system. To give opportunities to these children, to be able to cope with educational challenges, and as a final goal to graduate from secondary school. It is based on the traditional, state-prescribed curriculum, but within the framework of the full-day education, children also receive social and mental-hygienic services that directly or indirectly help them to overcome their complex, and in most cases very severe problems. With the help of special pedagogical and psychological methods, we aim to create a complex educational model, focusing not directly on the problem itself, but mainly on the child and his/her family background. Our institution creates the atmosphere of a home and a family, its educational system being based on the personal afflictions of our pupils and their families.

Activities:

• Experiential pedagogy training
• Mentoring, development pedagogy, talent support
• Informatics
• Social work, individual and family therapy, follow up pedagogy
• Burattino Camp - Forest School
• Cultural and sport programmes
• It gives special help to socially and mentally disadvantaged children to live through periods of crisis
• For the full care of temporarily looked after children
• Support for refugees from the territory of Ukraine

A tanulói siker és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek biztosítása  -  2022.10.01. - 2023.06.30

Halmozottan hátrányos helyzetű és cigány gyermekek integrálása a normál középiskolába, az oktatási rendszerben való bennmaradásuk elősegítése. Lehetőséget adni ezeknek a gyerekeknek, megbirkózni az oktatási kihívásokkal, végső célként pedig a középiskola elvégzése. A hagyományos, államilag előírt tantervre épül, de az egész napos oktatás keretein belül a gyermekek olyan szociális és mentálhigiénés szolgáltatásokat is kapnak, amelyek közvetlenül vagy közvetve segítik őket komplex, legtöbbször nagyon súlyos problémáik leküzdésében. . Speciális pedagógiai és pszichológiai módszerek segítségével olyan komplex nevelési modell megalkotására törekszünk, amely nem közvetlenül magára a problémára, hanem elsősorban a gyermekre és családi hátterére fókuszál. Intézményünk az otthon és a család légkörét teremti meg, oktatási rendszere tanulóink ​​és családjaik személyes szenvedéseire épül. 

Tevékenységek:

• Élménypedagógiai képzés
• Mentorálás, fejlesztő pedagógia, tehetségsegítés
• Informatika
• Szociális munka, egyéni és családterápia, követő pedagógia
• Burattino tábor - Erdei Iskola
• Kulturális és sportprogramok
• Kiemelt segítséget nyújt a szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű gyermekeknek a válságos időszakok megélésében
• Átmenetileg gondozott gyermekek teljes körű ellátására
• Ukrajna területéről érkező menekültek támogatása