Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program

Projektünk fő célja egy komplex integrációs oktatási-felzárkóztatási program megvalósítása halmozottan hátrányos helyzetű, nagyrészt roma, valamint állami gondoskodásban élő tanulóink számára, életkörülményeik javítása azáltal, hogy napközbeni ellátásuk színterét, az iskolaépületeket felújítjuk, bővítjük. A tervezett szakmai program eredményeképpen diákjainknak jobb esélyt kínálunk a továbbtanulásra, szakma elsajátítására.
Pályázatunk célja:
Iskolánkban hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és/vagy sajátos nevelési igényű, nagy számban roma származású gyerekek tanulnak, akik számára különleges gondozást, sajátos nevelést, integrált oktatást, ellátást biztosítunk hátrányos helyzetük leküzdése, társadalmi integrációjuk érdekében. Intézményünkhöz tartozik egy gyermekotthon (három épületben), amelyben 38 gyermeket gondozunk, és egy erdei iskola Jásdon. Intézményünket állami normatívából tartjuk fönn.
Épületeink leromlott, rossz műszaki állapotban vannak, a felújításra 15 éve nem került sor, mivel ehhez hiányoznak a pénzügyi források.
Pályázat keretein belül megvalósult beruházások:
1. az iskolaépület bővítése, felújítása
2. gyermekotthonok felújítása, berendezése
3. az újonnan vásárolt épületünkben további 16 fő elhelyezésére alkalmas gyermekotthon kialakítása. 

Az iskolában tanuló gyermekek felzárkóztatása, családjaik gondozása érdekében három szakmai programot valósítottunk meg:
1. sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása
2. roma felzárkóztató program
3. drogprevenciós program.