A MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület program leírása

"Művészettel a szociálisan hátrányos gyermekekért!"

A MUS-E programról:
A MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesület 2001-ben alakult, az 1994-ben Yehudi Menuhin hegedűművész és humanista gondolkodó által létrehozott európai szinten működő szociális művészeti-nevelési programot valósítja meg. A program az elit művészképzés helyett társadalmi célzatú, és a művészetek emberformáló erejét használja fel. Célja, hogy a művészeti tevékenységek gyakorlása közben fejlődjenek a gyermekek szociális és tanulási kompetenciái, ezzel biztosítva, hogy a jövőben egyenlő eséllyel indulhassanak egy egészségesebb társadalomban.
A MUS-E program elsődleges célcsoportja a veszélyeztetett sorsú, halmozottan hátrányos helyzetű, beilleszkedési és tanulási zavarral küzdő 6-10 éves gyerekek. A program az általános iskolák alsó tagozatos osztályaiban működik, az általános iskolák, így a gyermekek is, ingyenesen vesznek részt a programban. A hátrányos helyzetű települések- település részek gyakran anyagilag és inger szempontjából is szegény életkörülmények között, multikulturális közegben nevelkedő gyermekei és az őket nevelő felnőttek környezetében nem ritka az agresszivitás, a félelem, az ebből fakadó erőszak és intoleráns, olykor deviáns viselkedés. Ezeken a viselkedésmintákon kívül fontos, hogy a gyerekek az iskolában más, pozitív mintákat lássanak és vegyenek át, megtanulják tisztelni és elfogadni egymást különbözőségeik ellenére is. A hivatásos művészek által tartott heti kétszer 45 perces MUS-E órák beépülnek a kisiskolások órarendjébe, így a foglalkozások száma a heti óraszám minimum 10%-át éri el. A művészek minimum 1 évre, ideális esetben 4 évre köteleződnek el. Fontos sajátja az óráknak, hogy a meghatározott tanmenet/tematika helyett a művészek - színészek, énekesek, jelmeztervezők, fotóművészek, táncosok - egyéni munkamódszere, személyisége és nem utolsó sorban a gyerekek érdeklődése és szükségletei az irányadóak, de természetesen lefektetett pedagógiai és pszichológiai irányelveken alapulnak.
Célcsoportok
Programunk egyik fő eleme, hogy a gyermekeken kívül célcsoportunknak tekintjük magukat a művészeket és a pedagógusokat is.
Gyermekek
A projektben résztvevő gyermekeknél (az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján is) lehet számítani jelentős belső változásokra, fejlődésbeli különbségekre. A gyerekek könnyebben ismerik fel és fogadják el az egymástól való különbségeket, de egymás értékeit is könnyebben fedezik fel. A természetes agresszivitásukhoz szükséges energiát sikerül a segítéshez, együttműködéshez szükséges erők felé fordítani. Kedvessé válik számukra az iskola, az ott eltöltött idő (remélhetőleg nem csak azokon a napokon, amikor MUS-E óráik vannak). Megnövekszik alkotókészségük, lelki rugalmasságuk, alkalmazkodási stratégiáik és önérvényesítésük, melyek manapság elengedhetetlen követelménynek számítanak a boldogulásban, a társadalmi és gazdasági beilleszkedésben.
A MUS-E programban való részvétel által képessé tesszük a gyermeket:Saját kreativitásának a felébresztésére,Érzelmeinek kifejezésére és azok harmonikus társítására mások érzelmeivel,A többiekkel való erőszakmentes kommunikációra,A hallgatás, a csend megismerésére,Az önbecsülés és a mások iránti (fizikai és szellemi értelemben vett) tisztelet elsajátítására,Az önbizalom kialakítására,A fókuszált munkavégzés és koncentráltság öröméreAz önfegyelem és a felelősségérzet kialakítására,Saját kultúrájának, a lakókörnyezet kultúrájának (bevándorló gyermekek esetében), valamint más országok kultúrájának a megismerésére,Új gondolatokkal és eltérő szokásokkal szembeni nyitottá válásra, megértésreÖnállóságra és csoportos munkavégzésrePedagógusok
Az iskolák tanárai, pedagógusai tulajdonképpen lehetőséghez jutnak a mindennapos "szélmalom harcuk" közepette. A művészeteken keresztül olyan megközelítéseket, technikákat sajátíthatnak el, amik beépíthetőek további munkájukba, s melyeket csak az autentikus művészek által ismerhetnek meg. Adott esetben oldottabban, gördülékenyebben fognak tudni rávilágítani dolgokra, az ő kreativitásuk is megnövekszik, ami egyértelműen a gyermekek érdekeit szolgálja. Ezen felül lehetőségük nyílik nekik is kilépni a szigorú tanár szerepből, s a gyermekek megismerhetik "emberibb" oldalukat, miközben ők is jobban megismerik a gyermekek személyiségét a szabadabb együttlét és közös alkotás közepette.
Művészek
Szeretnénk megszólítani és munkát teremteni azon művészeknek, akik saját alkotó tevékenységükön túl társadalmi felelősséget éreznek, és úgy gondolják, hogy művészetük üzenetét gyakorlati úton a gyermekeknek is át tudják adni, meg tudják velük osztani. Ez a fajta munka lehetőséget nyújt a "kölcsönös hatásgyakorlásra", azaz nem csak a gyermekek tanulnak a művészektől, de a művészek is rá látnak olyan társadalmi jelenségekre, megismernek olyan egyéni és közösségi történeteket, melyek számukra legalább annyira inspirálónak bizonyulnak. Leomlik egy régen felépített forma, hogy a művész "produkál" valamit, a közönség pedig valamilyen formában "elfogyasztja" ezt a produktumot. A projekten belül ez a reláció teljesen átalakul, és a művész úgy tudja megőrizni társadalmi "tanító" szerepét, hogy szorosan együttműködik a közönségével, ez esetben a gyermekekkel és a tanárokkal. A program gyakorlati megvalósításában igen hangsúlyos, és egy folyamatosan fejlesztendő terület, hogy hogyan tud valóban harmonikusan és előrevivően együttműködni a pedagógus és a művész.
Elérhetőség:    Filep Krisztina Mandula,   program menedzser        +3670- 884-6797       mandula.filep@mus-e.hu