Burattino Gyermekotthon
1213 Budapest, Szőlős u. 5. ,       1213 Budapest, Pálma u. 42. 
  e-mail: info@burattino.hu

A Burattino Általános és Szakképzőiskola, Gyermekotthon egy olyan alternatív iskola, amely integráltan látja el a gyermekvédelem körébe tartozó feladatait, azaz az arra rászoruló gyermekek számára intézményen belül tud elhelyezést biztosítani. Ez a szisztéma hozzásegíti a gyerekeket, hogy kevésbé traumatizálódjanak egy-egy családi, élethelyzeti probléma során, amikor a családból való kiemelés elkerülhetetlen. Gyermekotthonaink otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti - és tartós nevelésbe vett, illetve átmeneti gondozás keretében a válsághelyzetbe került családok gyermekeit is fogadhatják. Nevelési programunk felöleli a gyermekek életének minden mozzanatát. A napi rendszerességű elfoglaltságok - a tisztálkodás, környezet rendben tartása, főzés, mosás mellett a tanulás, a szabadidő szervezés egyaránt a program fontos elemei. A program rögzíti, hogy a gyermekotthon minden munkatársa és a gyerekek szűkebb és tágabb környezetének minden tagja elhivatottan, felelősséggel, nagy szakmai hozzáértéssel, a fejlődésre való képességek birtokában, nyitott, pozitív szemlélettel és emberségesen kell ellássa feladatát. A program - bár egységesen érvényesül mindkét otthonban - a gyerekek egyéni igényeihez is alkalmazkodik. Így valóban otthonban - a saját otthonukban - érezhetik magukat. Ebből a szempontból is alapvetően fontos a környezet kialakítása, a személyes tér, saját eszközök, tárgyak biztosítása. A család pótlása lehetetlen, de mindent meg kell tenni, hogy a gyerekek biztonságban és örömben éljék életüket. A gyermekotthonban nevelkedő gyerekek családi traumáik miatt valamilyen mértékben sérültek, és a felnőtt világgal alapvetően bizalmatlan. Ezért a pszichés zavarok, sérülések feldolgozásához minden segítséget meg kell adjuk gyerekeink számára. Komplex családgondozási programunkkal segítjük a családokat, hogy minél előbb haza kerülhessenek a gyerekek. A pedagógiai munka kontrolját a heti rendszerességgel tartott team - ülések biztosítják. Az egyes telephelyeken engedélyezett férőhelyek száma: 

  1. 1213 Budapest, Szőlős u. 5.                 28 férőhely 
  2. 1213 Budapest, Pálma u. 42.                12 férőhely