NTP-UGT-12-P-0007

NTP-UGT-12-P-0007 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok intézményi és integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását szolgáló programok, továbbá e fiatalokkal foglalkozó szakemberek tehetségsegítővé válásának támogatására  

A program időpontja, időtartama:
A programot a 2012-13 - as tanév második félévében valósult meg. Projekt kezdő időpontja 2013-01-07, befejező időpontja pedig 2013. június 30 volt.
Január 7-től kezdődött a program előkészítése, amely részben az elmúlt félév, illetve évek eredményeit, tapasztalatait foglalta össze, részben pedig a következő félévben elvégzendő feladatok pontos meghatározását tartalmazta. A programnak meghatároztuk a célját, célrendszerét, működési rendjét, személyi, tárgyi feltéteket, a tehetséggondozásba bevonni kívánt gyermekek/tanulók körét, projektmunkatervet. 2013-01-14 és 2013-06-15 között történt a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok megvalósítása, melynek zárása - a közös munka összefoglalása és bemutatásaként - a tanév végén tartott tehetségnap vol

A projekt befejezése pedig az egyhetes tematikus tehetségtábor.
A programban komplex művészeti oktatás folyt, melynek részterületei:
1. az ének - furulya - hangszeres zene (gitár, zongora)
A zeneelméleti és hangszeres programot a Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola tanárai közreműködésével történt.
2. Tánc oktatás
A Burattino Iskola pedagógusai és Varga László tánctanároktól tanult roma és néptánc elemek elsajátítása, dalok, népi játékok tanulása.
A tematikus tábor a népi hagyományok, népi játékok és dalok megismertetésére fektette a hangsúlyt. A programok 4 fajta tevékenység köré csoportosultak:
· Kiemelt programelem a Varga László tánctanároktól tanult néptánc elemek elsajátítása, dalok, népi játékok tanulása
· A hét folyamán minden nap készültek a zárónapon megtartandó előadásra. Ez a táncok és a dalok, népi játékok elsajátításán túl a jelmezek, díszletek elkészítését is jelenti. Így tehát a napi program része volt a kézműves foglalkozás is.
· Jásd és a környék hagyományainak megismerése. A falusi építészet, hagyományos mesterségek.· Szabadidős tevékenység (kirándulás, sport, stb.)