NTP-HTP-14-0003
Integrált környezetben megvalósuló tehetségfejlesztő program a Burattino Gyermekotthonban 

Projektünk fő célja egy komplex integrációs, felzárkóztató, tehetséggondozó, szociális készségeket fejlesztő, primer- és szekunder prevenciós, ártalomcsökkentő program megvalósítása a halmozottan hátrányos helyzetű, a szakellátásban, utógondozotti ellátásban lévő növendékeink számára. A programban komplex művészeti oktatás folyik, melynek részterületei:
1. az ének - furulya - hangszeres zene,
2. interperszonális (dráma - foglalkozások, színjátszás)
melyek során minden művészeti ágban tevékenykedünk, ezek egymást segítő, inspiráló, fantáziafejlesztő, feszültségoldó hatásait felhasználva.
Tehetséggondozó program céljai:
- 30 órás tehetséggondozó program kidolgozása és megvalósítása, amely elősegíti a kompetenciák elmélyítését.
- A tehetséggondozó program munkájába 15 iskolai tanulmányokat folytató tanulót vonunk be.
- A tehetséggondozáshoz célirányosan kapcsolódó személyi és tárgyi feltételek megteremtése.
- A tehetséggondozó program tevékenységéhez kapcsolódó rendezvény (pl. Tehetségnap) lebonyolítása. (tehetségsegítő szakmai napon való részvételének támogatása) Egész napos program, délelőtti és délutáni részekre osztva.
Alkalmazott módszerek területei:
Tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás, képességfejlesztés, kreativitásfejlesztés, motiválás, személyiségfejlesztés, szociális környezet alakítása.