Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon

Szellemiségének meghatározója a humanitásra, szociális érzékenységre, a másság elfogadására, toleranciára nevelés. A Burattino a szociális és mentális segítségen túl, igyekszik megteremteni a feltételét, hogy a gyerekek "kinőhessék" a főleg szociális helyzetükből adódó hátrányaikat. A speciális helyzetből speciális pedagógiai feladatok következnek. Ezek közé tartozik az iskolai és iskolán kívüli fejlesztő és kulturális programok szervezése. Az iskolán kívüli tevékenységek rendkívül hatékonyak a fiatalok fejlődésének szempontjából,.

Amit a Burattino nyújt:

  • kis osztálylétszám
  • egyéni bánásmód biztosítása
  • szociális hátrányok enyhítése
  • barátságos környezet

  • segítőkész pedagógusok

A Burattino Alapítvány 1991-es indulásakor egy olyan iskolát hozott létre, amelyben diákjai családias hangulatban, kis létszámú osztályokban, biztonságban élhetik mindennapjaikat.  Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyteremtést, hiszünk abban, hogy a hátrányok kinőhetőek, és hogy mindenki tehetséges valamiben. 

 OM azonosító: 035187

adószáma: 18230398-1-43  

Igazgató h.: Kissné Fleck Éva      

tel.: 06 30 600 3275
E-mail: info@burattino.hu

Felvételi tájékoztató - általános iskola 

Szeretné, ha gyermeke családias hangulatú iskolában tanulna meg írni, olvasni, számolni? 

 Ha igen, várjuk a Burattino Iskola első osztályban!

Szeretettel várunk gyermekeket az alsó és felsős osztályokba is! 

Jelentkezni lehet az info@burattino.hu címen

Burattino, ahol mindenki azt a támogatást kapja, amire szüksége van ! Családias környezetben, kislétszámú csoportokban, differenciáltan tanulhatnak a gyerekek. Hiszünk abban, hogy minden gyermek különleges és tehetséges valamiben!

Felvételi tájékoztató - középiskola

A 2024-2025. tanévben induló osztály: 0001kód gimnázium                             Felvétel a tanulmányi eredmények alapján                    Nyílt nap: 2023. november 14 - 15.

  •  4 évfolyamos, gimnáziumi kerettanterv
  • Oktatott első idegen nyelv: angol 
  • oktatott második idegen nyelv: német
  • Tanulási, beilleszkedési, figyelem- vagy magatartási nehézségekkel és autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek
  • Sajátos nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek: mozgásszervi fogyatékos, hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)

Burattino Iskola küldetése  Működési engedély   Nyilvántartásba vétel    Nyilvántartásba vétel 

Pedagógiai program    Szervezeti és működési szabályzat     Kapcsolat