A Burattino Alapítvány 1991-es indulásakor egy olyan iskolát hozott létre, amelyben diákjai családias hangulatban, kis létszámú osztályokban, biztonságban élhetik mindennapjaikat. Iskolánkban kizárólag rászoruló gyermekekkel foglalkozunk, természetesen tandíjmentesen. Kiemelten fontosnak tartjuk az esélyteremtést, hiszünk abban, hogy a hátrányok kinőhetőek, és hogy mindenki tehetséges valamiben. 

Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon   
OM azonosító: 035187
adószáma: 18230398-1-43
Igazgató: Mezei Katalin                       Igazgató h.: Kissné Fleck Éva                     tel.: 06 30 600 3275
E-mail: info@burattino.hu

Felvételi tájékoztató


A Burattino Általános és Középiskola, Gyermekotthon szellemiségének meghatározója a humanitásra, szociális érzékenységre, a másság elfogadására, toleranciára nevelés. A szellemiség megvalósításához olyan derűs miliő, almamáter kell, mely életre szóló érzelmi töltést nyújt. Az iskolába bekerüléstől a befejezésig kiemelt szerepe van annak a törekvésnek, hogy megőrizzük a gyerekek iskolával, pedagógusokkal, tanulással kapcsolatos pozitív attitűdjét. A Burattino Iskola felvállalta a halmozottan hátrányos helyzetű diákok nevelését, oktatását. Ez a tény nagymértékben meghatározza tanulóink összetételét, a családi háttér alapján azokat a szociokulturális jellemzőket, amelyek befolyásolják pedagógiai munkánkat.
A szülők és tanulóink körében az iskolaválasztást meghatározó motívumok a következők:
· kis osztálylétszám,
· tolerancia, elfogadás,
· szociális és pszichológiai ellátás,
· szociális hátrányok enyhítése,
· egyéni bánásmód biztosítása,
· innovatív tantestület.
Kissné Fleck Éva igazgatóhelyettes, 30/600 32 75